Minneapolis, MN
1/27/2018MNOVERALLFIRST NAMELAST NAMEDIVPSEXPBonusTotal Time (w/Bonus)PACErow1row2row3row4
1MatthewLiebsch112:302:56:44CLASSIC111:09:26SPRINT 12:00SPRINT 20:30FREESTYLE111:49:48
2AndrewBrown123:04:12CLASSIC121:13:33SPRINT 1SPRINT 2FREESTYLE251:50:39
3AlexReich233:07:14CLASSIC231:17:14SPRINT 1SPRINT 2FREESTYLE141:50:00
4AdamMahar143:11:25CLASSIC3101:21:28SPRINT 1SPRINT 2FREESTYLE121:49:57
5ZachGoldberg253:11:40CLASSIC141:17:27SPRINT 1SPRINT 2FREESTYLE2111:54:13
6KnuteSands263:21:28CLASSIC371:20:36SPRINT 1SPRINT 2FREESTYLE7292:00:52
7TylerGilbert373:31:59CLASSIC281:21:09SPRINT 1SPRINT 2FREESTYLE8602:10:50
8ScottKyser383:47:56CLASSIC9321:32:18SPRINT 1SPRINT 2FREESTYLE21882:15:38
9KathleenDewahl112:003:48:25CLASSIC141:34:37SPRINT 12:00SPRINT 2FREESTYLE162:15:48
10NicoleHarvey222:004:11:33CLASSIC391:47:07SPRINT 11:00SPRINT 21:00FREESTYLE3142:26:26
11StephaniJohnson130:454:20:48CLASSIC271:42:46SPRINT 10:30SPRINT 20:15FREESTYLE4292:38:47
12AdamJohnson394:22:29CLASSIC10991:56:58SPRINT 1SPRINT 2FREESTYLE201292:25:31